De schuilplaats

Van Gaal, de opzichter van de mijnen, benoemt Martien tot teller. Ook moet hij brieven voorlezen, omdat hij zelf niet kan lezen. Zo leest Martien een brief voor, afkomstig van de kanunnik, dat de afstanden van de stutten vergroot moeten worden om hout te sparen. Van Gaal zegt dat de mijnen dan kunnen instorten. Anna Swinkels wordt in de kerk door een geheimzinnig persoon aangesproken. Hij stelt zich voor als Henry Le Griot en beweert een oude vriend van de pastoor te zijn. De zwarte kapitein brengt Henry naar de geheime plaats van de pastoor, die zijn vriend hartelijk begroet.